สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พาณิชยการบางนาช่วยผู้ประสบอุทกภัยใต้

วันที่ 30 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พาณิชยการบางนาช่วยผู้ประสบอุทกภัยใต้
 
                  วันที่ 30 มกราคม 2560 นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) จากผู้แทนนักเรียนวิทยาลัยพาณิชยการบางนา กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330