สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
มอบชุดฟื้นฟู...อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 30 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

มอบชุดฟื้นฟู...อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
         วันที่ 30 มกราคม 2560 นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และคณะ ร่วมกับคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางสะพาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ชุดเครื่องนอนปิกนิค อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน เครื่องครัว ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330