สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ให้บริการจังหวัดสุโขทัย ( ให้บริการเป็นวันที่ 2 )

วันที่ 31 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ให้บริการจังหวัดสุโขทัย
 
           วันที่ 31 มกราคม 2560 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายอุทัย เลิศวุฒิ นายอำเภอคีรีมาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ หน่วยแพทย์ดังกล่าวออกให้บริการตรวจรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มประยุกต์ ตรวจโรคทั่วไป บริการทันตกรรม (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน) และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย พร้อมมอบรถเข็ญสำหรับผู้พิการ 1 ชุด ตู้ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 4 ตู้ และเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 89 ชุดให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
              วันที่ 31 มกราคม 2560 ปฏิบัติงาน ณ ศีรีมาศพิทยาคม ต.โตนด อ.คีรีมาศ 
              วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ปฏิบัติงาน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม
               วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ปฏิบัติงาน ณ วัดดงคู่ ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย
               วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ต.ศรีนคร      อ.ศรีนคร

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330