สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง ช่วยน้ำท่วมใต้

วันที่ 2 ก.พ. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง ช่วยน้ำท่วมใต้
 
           วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวขนิษฐา ทะแก้วพันธุ์ Asia HR. Operation Group Mission Zone Manager บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 110,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีแพทย์หญิง กานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330