สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อจิลิตี้..ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใต้

วันที่ 30 ม.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อจิลิตี้..ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใต้
 
            วันที่ 30 มกราคม 2560 บริษัท อจิลิตี้ จำกัด นำรถบรรทุก จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ช่วยลำเลียงเครื่องอุปโภค-บริโภคและชุดฟื้นฟู เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
              ทั้งนี้ บริษัท อจิลิตี้ จำกัด ได้จัดส่งรถบรรทุกช่วยลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ตามคำร้องขอจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมาตั้งแต่เหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี 2554

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330