สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ 20 ก.พ. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

เยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
 
            วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 Mr.Byambaa Ganbold President, Mongolian Family Welfare Association. Chairman of Red Cross Branch, Dornod Province และคณะ Mongolian Family Welfare Association ศึกษาดูงานการระดมทรัพยากรด้านการจัดการภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รวมถึงเยี่ยมระบบการจัดการคลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ และอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330