สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันที่ 22 ก.พ. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
 
         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คุณนิกร ชัยอมฤต ในนามบริษัท ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ที อาร์ ดับบลิว เอเชียติ๊ก จำกัด มอบเงินจำนวน 62,600 บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330