สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ...ปฏิบัติการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 ก.พ. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ...ปฏิบัติการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
 
        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 7 พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการ/ นายอำเภอบุณฑริก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ โครงการฯ ปฏิบัติงานในพื้นที่ โรงพยาบาลบุณฑริก ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 รวม 10 วัน และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้รับบริการตรวจตา จำนวน 1,246 คน มีผู้รับการผ่าตัดตา จำนวน 432 คน ( ในจำนวนนี้มี ชาว สปป.ลาว จำนวน 2 คน ) แบ่งเป็น ดังนี้ 1. ผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 217 คน 2.ผ่าตัดต้อเนื้อ จำนวน 201 คน 3. ผ่าตัดแก้ไขเปลือกตา จำนวน 4 คน 4.ผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตัน จำนวน 1 คน 5.ผ่าตัดถุงน้ำที่เยื่อบุตา จำนวน 1 คน นอกจากนี้ได้มอบแว่นสายตาแก่ผู้มารับบริการตรวจตา จำนวน 373 คน

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330