สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน

วันที่ 28 ก.พ. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน
 
            วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาด สำรวจแหล่งน้ำ สถานที่ติดตั้ง พร้อมหารือถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เจ้าหน้าที่จาก บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเครื่องกรองน้ำ ณ โรงเรียนวัดดอนพุดซา โรงเรียนวัดจำปา อำเภออุทัย โรงเรียนวัดพระแก้วโสภณประสิทธิ์วิทยาคาร โรงเรียนวัดหนองบัว อำเภอภาชี โรงเรียนวัดโบสถ์สังฆกิจ โรงเรียนวัดเจ้าปลุก อำเภอมหาราช โรงเรียนวัดท่าดินแดง และ โรงเรียนวัดฤาไชย อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330