สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันที่ 16 มี.ค. 2560

วันที่ 15 มีนาคม 2560 คุณอัครพงศ์ นิธยานนท์ นำคณะชมรมศิษย์เก่า ส.พ.ส. 08 และ UCC 68 มอบเงินบริจาค 112,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330