สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ธารน้ำใจผู้บริจาค

วันที่ 13 มี.ค. 2560

วันที่ 13 มีนาคม 2560 บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท จี.ไอ.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเงินบริจาค 55,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยมี แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาดชาไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330