สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำและสุข

วันที่ 30 มี.ค. 2560

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดอบรม ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการน้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน เทคโนโลยีการกรองน้ำของดาว (DOW UF & RO) พร้อมวิธีการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กลุ่ม บริษัทดาว ประเทศไทย เป็นวิทยากร ในการนี้ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330