สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้สัมภาษณ์รายการ 100 เรื่องเล่า องค์ราชัน

วันที่ 28 ก.พ. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ให้สัมภาษณ์รายการ 100 เรื่องเล่า องค์ราชัน
 
                                วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คุณภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์รายการ 100 เรื่องเล่า องค์ราชัน ออกอากาศทางช่อง NBT ในประเด็น "เรือพระราชทานเวชพาหน์" โดยมีคุณกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องรับรอง ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330