สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาพยาบาลดูงานด้านการบริหารจัดการงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ 13 มิ.ย. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

นักศึกษาพยาบาลดูงานด้านการบริหารจัดการงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
 
            วันที่ 13 มิถุนายน 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 183 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมีนางสุนิษฐิดา เพ็ชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย บรรยายเกี่ยวกับภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสำนักงานบรรเทาทุกข์ พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย และหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330