สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 7 มี.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
              วันที่ 7 มีนาคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ และคณะ พร้อมด้วยนางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางสะพาน ร่วมมอบชุดนักเรียน จำนวน 381 ชุด ชุดยุวกาชาด 81 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง และเครื่องทำน้ำเย็น 2 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ที่ประสบอุทกภัย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดอนสง่า โรงเรียนบ้านดอนทอง โรงเรียนบางสะพาน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน โรงเรียนมัธยมนพคุณ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว และโรงเรียนบ้านในล๊อค อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330