สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 10 มี.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ประชุมโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
 
                        วันที่ 10 มีนาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อชี้แจงความคืบหน้า แนวทางในการพัฒนาคู่มือการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ การดูแลรักษา และประเด็นปัญหาอื่นๆ ร่วมกับ ผู้แทนจาก กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330