สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส

วันที่ 21 มี.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ตรวจเยี่ยมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส
 
               วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นายชินเทพ เพ็ญชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และ ดร.ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จ. สมุทรปราการ พร้อมฟังบรรยายสรุปงานและกิจกรรมของสถานีกาชาด เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของสถานีกาชาดที่ 5 พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมวัดขุนสมุทรจีน บริเวณน้ำกัดเซาะชายฝั่ง และถวายชุดสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330