สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามความร่วมมือ...โครงการน้ำดื่มสะอาด กาชาด – ดาว เพื่อนักเรียน

วันที่ 22 มี.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ลงนามความร่วมมือ...โครงการน้ำดื่มสะอาด กาชาด – ดาว เพื่อนักเรียน
 
               วันที่ 22 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดาว วอเทอร์ แอนด์ พรอเซส โซลูชั่น บริษัท ยูนิเทค จำกัด และบริษัท วอเทอร์เน็ท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ "น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและวางระบบบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 50 แห่งทั่วประเทศ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีกรองน้ำระดับโลกที่ดาวพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด ลดการเจ็บป่วยที่เกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาด อันเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนของเยาวชนไทย ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330