สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อวยพรสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบ 20 ปี

วันที่ 23 มี.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อวยพรสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบ 20 ปี
 
             วันที่ 23 มีนาคม 2560 แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำกระเช้าผลไม้อวยพรเนื่องในโอกาสสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบ 20 ปี โดยมีนางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร และนางปานใจ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330