สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจพื้นที่เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

วันที่ 23 มี.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สำรวจพื้นที่เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
 
         วันที่ 23 มีนาคม 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมประชุมประสานงานคัดเลือกพื้นที่และชี้แจงการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อส่งเสริมชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย สามารถเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตำบลบางจัก สำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับชุมชนต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330