สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เสวนาการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness)

วันที่ 28 มี.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

เสวนาการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ (Disaster Preparedness)
 
             วันที่ 28 มีนาคม 2560 นางสาวภาวีณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมประชุมระดับภูมิภาค "Disaster Preparedness Forum” ประจำปี ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย CSR Asia และ Prudence Foundation เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันภัยได้ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยังได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330