สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมแพทย์ไทย USA… ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

วันที่ 31 มี.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สมาคมแพทย์ไทย USA ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
 
          วันที่ 31 มีนาคม 2560 แพทย์หญิงจินตนา ปรมกุล ประธานมูลนิธิสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330