สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือด้านจิตสังคมสำหรับแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

วันที่ 3 เม.ย. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือด้านจิตสังคมสำหรับแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์
 
           วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมธาริน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ Country Cluster Support Team IFRC Bangkok Office เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือด้านจิตสังคมสำหรับแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ จัดโดย The Life Skills Development Foundation สำหรับกลุ่มแกนนำ อาสาสมัครชายไทยและชาวไทยใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330