สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญเลี้ยงพระและเปิดป้ายสถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ

วันที่ 7 เม.ย. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พิธีทำบุญเลี้ยงพระและเปิดป้ายสถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ
 
         วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและเปิดป้ายสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมพิธี พร้อมกันนี้ได้มอบชุดของขวัญจากสภากาชาดไทยให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๕๐ ราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330