สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน

วันที่ 20 เม.ย. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน
 
          วันที่ 20 เมษายน 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาด สำรวจแหล่งน้ำ สถานที่ติดตั้ง พร้อมหารือถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครนายก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเครื่องกรองน้ำ ณ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ โรงเรียนบ้านคลองหกวา และโรงเรียนบ้านหัวหมอน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330