สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 20 เม.ย. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดอ่างทอง
 
       วันที่ 20 เมษายน 2560 นายเชาวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมีนางวัชรินทร์ จิตรสมุทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดการอบรม โดยคณะวิทยากรจากฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ บทบาทชุมชนในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ การประเมินความเสี่ยงชุมชน และการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย สามารถเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330