สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประสานงานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชนฯ จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 24 เม.ย. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ประสานงานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถชุมชนฯ จังหวัดอ่างทอง
 
          วันที่ 24 เมษายน 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประสานชี้แจงโครงการเสริมสร้าง ขีดความสามารถด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสร้างความสัมพันธ์ชุมชน โดยมี นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ให้การต้อนรับและร่วมหารือ ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมกันนี้ ได้นำสิ่งของบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนวัดนาค ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330