สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

วันที่ 27 เม.ย. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
 
      วันที่ 27 เมษายน 2560 นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จัดโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการป้องกัน เตรียมพร้อม และบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยมีเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมรับฟังการอบรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330