สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ...

วันที่ 27 เม.ย. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ...
 
        วันที่ 27 เมษายน 2560 นางบุศบา เหล่าบุญเสงี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรเทาทุกข์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯและคณะ ให้การต้อนรับ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330