สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มฯ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 28 เม.ย. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มฯ จังหวัดศรีสะเกษ
 
     วันที่ 28 เมษายน 2560 นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์ นางณัฐวดี พูลอำไภย์ หัวหน้างานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าพบนายกรฤทธิ์ นรสาร ปลัดอาวุโสอำเภอภูสิงห์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจพื้นที่มอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ำ มีน้ำดื่มสะอาดและแท็งก์น้ำสำหรับเก็บสำรองน้ำดื่มสะอาดไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่เหมาะสมในการจัดตั้งแท็งก์น้ำดื่ม ณ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330