สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมแกนนำชุมชมพร้อมรับภัยพิบัติ... จังหวัดนครนายก

วันที่ 3 พ.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อบรมแกนนำชุมชมพร้อมรับภัยพิบัติ... จังหวัดนครนายก
 
       วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ จัดอบรมแกนนำชุมชนพร้อมรับภัยในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมี นายกฤษณะ อู่ทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ เป็นประธานในพิธีเปิด มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบางอ้อใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนาครนายก การอบรมประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ภัยชนิดต่างๆ การประเมินความเสี่ยงชุมชน เป็นต้น

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330