สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม 5ส

วันที่ 4 พ.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อบรม 5ส
 
         วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการเปิดอบรม 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้กับบุคลากรของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมี อ.กัญจน์ คณาธารทิพย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330