สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์

วันที่ 8 พ.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ให้สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์
 
       วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์ เพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือ "ประวัติศาตร์ประชาชนช่วงในหลวงสวรรคต” ที่จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยมีคุณพวงทิพย์ กลิ่นจันทร์ เป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ ณ ห้องรับรอง ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330