สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินความเสี่ยงชุมชน...จังหวัดนครนายก

วันที่ 11 พ.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ประเมินความเสี่ยงชุมชน...จังหวัดนครนายก
 
         วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนบ้านบางอ้อใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ร่วมประเมินความเสี่ยงภัยชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน และจัดทำแผนชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ พร้อมกันนี้ลงออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยของชุมชน

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330