สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินรายได้จากโครงการ“ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

วันที่ 12 พ.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

มอบเงินรายได้จากโครงการ"ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
 
      วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รศ. (พิเศษ) ทพญ. สมใจ สาตราวาหะ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯและคณะ มอบเงินรายได้จากโครงการ"ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 200,000 บาท และพระไพศาล วิสาโล ร่วมกับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน"โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น” สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรทุกข์ฯ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการฯ รับมอบ ณ ห้องประชุม World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ @ CentralWorld

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330