สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 19 พ.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

จัดอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดอ่างทอง
       วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 งานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมี นายรัฐฐะ สิริธรังษี ปลัดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ กล่าวรายงาน นางพีรนุช มุ่งมาตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมในพิธีเปิด การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้แกนนำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ และการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนได้ โดยมีคณะกรรมการชุมชน แกนนำชุมชน จากหมู่ 2 ตำบลไผ่วง หมู่ 5 ตำบลยี่ล้น และ หมู่ 2,6 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ รวม 80 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330