สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ

วันที่ 22 พ.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ
 
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมีนางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทย มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาทุกข์ มีความรู้เรื่องภัยพิบัติ การประเมินความเสี่ยง ความเสียหาย และการฟื้นฟูบูรณะ กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ และสามารถเป็นแกนนำด้านการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ในการนี้นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงาน บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ แก่จิตอาสา จำนวน 381 ราย ณ ห้องประชุมสกายรูม ชั้น 7 โรงแรมวีว่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330