สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 23 พ.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

โครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน จังหวัดนครสวรรค์
 
     วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน พร้อมสำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาดสำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องกรองน้ำ ผู้แทนจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษา โดยมีนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้คณะเจ้าหน้าสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านธารหวาย โรงเรียนบ้านดอนกระชาย อำเภอพยุหะคีรี และโรงเรียนวัดนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330