สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย

วันที่ 26 พ.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สัมมนาความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัย
ในประเทศไทย
 
     วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางวรรณวิมล เขื่อนวัง พยาบาล 6 ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด และเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิภัย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมงานสัมมนา หัวข้อ "ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยในประเทศไทย" (Public-Private Partnership for Flood Risk Reduction in Thailand) ซึ่งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย หรือ ศปพอ.จัดขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ศปพอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในประเทศไทยในการลดความเสี่ยงต่ออุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen's Park สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330