สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “หญิงไทย ใส่ใจสุขภาพ”

วันที่ 28 พ.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

โครงการ "หญิงไทย ใส่ใจสุขภาพ”
 
     วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 นางสาวสุกาญจน์ อยู่คง ผู้ชำนาญการพิเศษพยาบาล 7 และคณะ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกับนความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลต ตามโครงการ "หญิงไทย ใส่ใจสุขภาพ” ซึ่งสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 จัดขึ้น โดยคุณสุจิตรา หมวดพล นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ทราบถึงประโยชน์ในการรับประทานโฟเลต หรือวิตามินโฟลิก ซึ่งมีส่วนช่วยในการป้องกันความพิการแต่กำเนิด ณ ครอบครัวรอบชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซอนต้าสากลกรุงเทพ1 บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330