สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิลปะการพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ

วันที่ 29 พ.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ศิลปะการพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ
 
     วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะการพูดในที่ชุมชนอย่างมืออาชีพ” โดยวิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการพูดในรูปแบบและโอกาสต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330