สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการอบรมเรื่องน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย

วันที่ 8 ส.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมการอบรมเรื่องน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย
 
       วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการอบรมเรื่องน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนสมเด็จวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
        On August 7 and 8, 2017, the staff of Thai Red Cross Health Station No.7, Ubon Ratchathani Province to work health education on water sanitation and hygiene promotion for Grade 2 and 3 students at Som Daj Wat Supatnaramworawihan school , Muang District , Ubonratchatani Province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330