สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 7 ส.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
 
       วันที่ 7 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบคุกกี้ช้อยส์ จาก นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 72,000 ชิน มูลค่า 108,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
        On August 7, 2017, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), received a donation cookie choice 72,000 pieces with a total amount of THB 108,000 from Mr. Tong Dhiranusornkit, President and Chief Executive Officer of KCG Corporation Co., Ltd. for relief flood victims in the Northeastern part of Thailand at RCHB.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330