สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 7 ส.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ธารน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ดังนี้
คุณคิโยะยะซึ อะซะนุมะ ประธานกรรมการมูลนิธิ และนางสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิและเหรัญญิก มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินจำนวน 150,000 บาท
บริษัท ไทยคม จำกัด มอบเงินจำนวน 4,630 บาท
คุณพีระวัฒน์ วานิชวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด และคณะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 50,000 บาท
คุณนภสร ศิริภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) มอบเงินจำนวน 50,000 บาท
 
On August 7, 2017, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center, Lt.Gen. Amnat Barlee, M.D., Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) and executive team, received donation items that included rice, dried foods, and money for relief flood victims.
Mr. Kiyoyasu Asanuma, Chairman of AEON Thailand Foundation, and Mrs. Suporn Wattanavekin, Vice Chairman of AEON Thailand Foundation, contributed a donation of a total of THB 150,000.
Thaicom Public Co., Ltd. gave a donation of a total of THB 4,630.
Mr. Peerawat Wanitwat, a board member of Teka Construction Co., Ltd., gave a donation of a total of THB 50,000.
Ms. Napasorn Siripukdee, Director of Human Resource Officer, gave a donation of a total of THB 50,000.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330