สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 16 ส.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
 
       วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากผู้แทนบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
        On August 16, 2017, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center, Ms. Pavinee Yuprasert, Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau, received a donation with a total amount of THB 50,000 from representatives of Bangkok Industrial Gas Co., Ltd., for relief flood victims in the Northeastern part of Thailand.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330