สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้สัมภาษณ์เรื่องเรือพระราชทานเวชพาหน์

วันที่ 16 ส.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยคุณอุษา หงษ์ขาว ผู้สื่อข่าวสังคม สัมภาษณ์นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เรื่องการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
On August 16, 2017, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center , Ms. Pavinee Yuprasert, Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau, has an interviewed with Ms. Usa Hongkao social reporter, a representative of Bangkok Broadcasting TV Channel 7 about the operations of the Royal Granted Boat named "Vejapah Floating Medical Unit”.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330