สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ปันน้ำใจในสายฝน...จังหวัดชุมพร

วันที่ 22 ส.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ปันน้ำใจในสายฝน...จังหวัดชุมพร

           วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ในสายฝน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะ อำเภอหลังสวน อำเภอสวี สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และหน่วยงานในพื้นที่ จัดขึ้นเพื่อมอบเสื้อกันฝนให้นักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน และลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในช่วงฤดูฝน โดยมอบเสื้อกันฝน จำนวน ๒๐๒ ตัว คอมพิวเตอร์ ๗ เครื่อง เครื่องทำน้ำเย็น ๒ เครื่อง เครื่องดนตรีสากล ๑ ชุด และสิ่งจำเป็นอื่นให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนสิริราษฎร์ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยังมอบชั้นวางหนังสือ จำนวน ๕๖ อัน ตู้ยาสามัญประจำบ้าน ๑๒ ตู้ คอมพิวเตอร์ ๒๙ เครื่อง ทีวี ๕๕ นิ้ว ๑ เครื่อง โต๊ะคอมพิวเตอร์ ๘ ตัว ชุดนักเรียน ๔๖ ชุด ที่นอนเด็กอนุบาล ๑๐ ชุด เพื่อพื้นฟูและช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ในเขตจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย โรงเรียนวัดราชบุรณะ โรงเรียนวัดวาลุการาม โรงเรียนบ้านน้ำตก โรงเรียนบ้านควนตะวันออก โรงเรียนวัดดอนชัย และโรงเรียนชุมแสง เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ได้มีเสื้อกันฝนสำหรับใส่ไปโรงเรียน โดยสามารถบริจาคได้ดังนี้.
1.เช็คสั่งจ่ายในนาม"สภากาชาดไทย"(ปันน้ำใจในสายฝนฯ)
2.โอนเข้าบัญชี"สภากาชาดไทย สำนักงานจัดหารายได้(2)"(ปันน้ำใจในสายฝนฯ) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๔๕-๒-๖๒๖๘๘-๘ (พร้อมส่งสำเนามาด้วย)กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินที่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เลขที่ ๑๘๗๓ ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น ๓ ถนนพระรามที่ ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร.๐-๒๒๕๖-๔๔๔๐,๐-๒๒๕๕-๙๙๑๑,๐-๒๒๕๑-๑๒๑๘ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร.๐-๒๖๕๒-๔๔๔๐
เว็บไซค์ : www.redcrossfundraising.org
อีเมล : pr-fund-rc@hotmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330