สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง..ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 21 ส.ค. 2560

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง..ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
      วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินและน้ำดื่ม มูลค่า 178,178 บาท จากนายภูระพณ ชาญบำรุง หัวหน้าส่วนงานด้านการตลาดและวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ ผู้แทน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด และพนักงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
       On August 21, 2017, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center Mrs. Jirawan Santipitak, Assistance Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), received a donation money and drinking water worth 178,178 baht from Mr.Poorapol Chanbamrung, Head of marketing and strategic planning, delegate of Right Tunnelling Co.,Ltd and staff for relief flood victims in the Northeastern part of Thailand.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330