สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ปันน้ำใจในสายฝน....จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 21 ส.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ปันน้ำใจในสายฝน....จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     วันนี้ 21สิงหาคม 2560 นางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมมอบเครื่องดนตรี 1ชุด พร้อมลำโพง ชั้นวางหนังสือ จำนวน 2 ตู้ และอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330