สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จ

วันที่ 20 ก.ย. 2560

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560  พลโทนายแพทย์อำนาจ  บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน  ร่วมมอบเสื้อกันฝน  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องทำน้ำเย็น  เครื่องอุปโภค-บริโภค  และหนังสือเรดาห์ฑูตน้อยเตือนภัย  ในกิจกรรม  "ปันน้ำใจในสายฝน"  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  จำนวน 6 โรงเรียน  ได้แก่โรงเรียนบ้านดอนมูล  โรงเรียนบ้านปวง  โรงเรียนห้วยโป่ง  โรงเรียนห้วยปิง  โรงเรียนแม่บอน  และโรงเรียนแม่ปันเด็ง  รวมจำนวน 515 ราย    ณ  โรงเรียนบ้านดอนมูล  ตำบลบ้านปวง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  และมอบเครื่องดนตรี  จำนวน 1 ชุด  และหนังสือเรดาห์ฑูตน้อยเตือนภัย  ให้แก่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  ณ  หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330